Handelingsplan

Remedial Teaching: Het handelingsplan sluit aan op de hulpvraag en de mogelijkheden van uw kind. Het is een op maat geschreven plan om in 8 tot 10 weken met uw kind te werken. 

In het handelingsplan wordt de hulpvraag beschreven, het doel, de inhoud, aanpak en werkwijze van de begeleiding en tenslotte het moment en de wijze van evaluatie.

Het opgestelde handelingsplan wordt met u besproken en na instemming start hiermee de begeleiding.

Bijles: Het plan van aanpak sluit aan op de hulpvraag en mogelijkheden van uw kind. In het plan van aanpak wordt de inhoud en werkwijze van de bijles beschreven. Het plan wordt met u besproken en na instemming start hiermee de begeleiding.