Evaluatie

Remedial Teaching: Na 8 tot 10 weken is er een evaluatie en wordt het resultaat van de begeleiding bekeken. Zijn de gestelde doelen behaald? Besproken wordt ook of het traject nog een voortgang zal hebben of dat de begeleiding beĆ«indigd wordt.

Bijles: Tussentijds zijn er evaluatiemomenten en wordt het effect van de begeleiding bekeken. Biedt het de juiste ondersteuning? Heeft het kind nog steeds dit ruggensteuntje nodig om de lesstof op school te kunnen volgen? Is het zinvol en wenselijk de begeleiding voort te zetten?