Even voorstellen

Mijn naam is Tinka Leuverink. Ik heb ruim 35 jaar ervaring als leerkracht en heb lesgegeven aan alle leeftijdsgroepen in het basisonderwijs.

Daarnaast heb ik de tweejarige Masteropleiding Special Educational Needs (leerroute Remedial Teacher) gevolgd aan de Hogeschool Utrecht.

Door de ontwikkelingen binnen het basisonderwijs, zoals de invoering van Passend Onderwijs, blijven steeds meer kinderen met leer- en/of gedragsproblemen binnen het reguliere onderwijs. Een mooie ontwikkeling! 

Helaas is de praktijk op scholen echter vaak, dat er slechts beperkte mogelijkheden zijn om deze kinderen een extra steuntje in de rug te geven in de vorm van remedial teaching of bijles. 

Om deze kinderen toch die extra aandacht en ondersteuning te geven die zij nodig hebben en verdienen, ben ik de praktijk “Gesnapt! Remedial Teaching” gestart. 

Naast mijn werk in de praktijk was ik tot augustus 2021 nog als groepsleerkracht werkzaam op een basisschool.