Wat is bijles

Bijles is een herhaling van lesstof die op school al eerder aangeboden is. 

Bijles is voor kinderen op de basisschool die moeite hebben met een bepaald onderdeel van rekenen, taal of spelling. Ze hebben de stof niet goed genoeg begrepen, bijvoorbeeld omdat ze de uitleg gemist hebben of omdat er niet voldoende mee geoefend is. 

Tijdens bijles wordt de stof nogmaals rustig doorgenomen, net zolang totdat het kind het begrijpt.