Werkwijze

Om uit te zoeken waarom het leerproces niet gaat zoals verwacht wordt, wat uw kind nodig heeft aan ondersteuning en op welke manier het wel tot leren komt, worden een aantal stappen doorlopen:

Remedial Teaching: Eerst is er een intake gesprek, dan volgt een aanvullend didactisch onderzoek. Op basis van dit onderzoek wordt een handelingsplan opgesteld waarop de begeleiding gebaseerd is. Na afloop van de begeleiding volgt een evaluatie.

Bijles: Start ook met een intake gesprek, en indien nodig volgt er aanvullend onderzoek. In een plan van aanpak wordt de begeleiding inhoudelijk beschreven. Er wordt aangesloten op de lesmethode van school, eventueel aangevuld met extra materialen. De lesstof kan tijdens de begeleiding alvast vooraf uitgelegd worden (pre-teaching) of nog eens extra herhaald en geoefend worden (re-teaching). Tussentijds plannen we een moment voor evaluatie.

Om uw kind optimale ondersteuning te bieden vind ik het belangrijk om samen te werken met u als ouder en de school. Hiertoe onderhoud ik graag nauwe contacten, zowel met u als met de leerkracht en school van uw kind.